Пријем првака

Свечани пријем првака одржан је у недељу 02.09.2018. године. Пријему су присуствовале одељењске старешине, наставници практичне наставе, педагог, психолог, организатор практичне наставе и директор школе.