ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

Одржавање, поправка и извођење енергетских електричних инсталација и инсталација јаке струје у свим врстама објекта.

План и програм Eлектроинсталатер, 3. степен