Излет у Ниш (фото)

03.07.2019. године, запослени у Грађевинској школи су обележили завршетак школске године излетом у Ниш.