РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА шк. 2017/18. год.

 

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

 

Распоред писмених задатака у школској 2017/18.години

 

(Распоред је по радним недељама и датумима у месецу)

 

 

 

 

Одељење

1-1, 1-3

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Грађевинске констр. 4.

(20-24)

4.

(26.-30.)

Нацртна геометрија 3.

(15-19)

4.

(21.-25.)

Одељење

1-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Одељење

1-4, 1-6, 1-7

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Нацртна геом. 3.

(15.-19.)

4.

(21.-25.)

Одељење

1-5

пр.                          Мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 1.

(4.-8.)

2.

(7-11)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16-20)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14-18)

Одељење

1-8

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Одељење

2-1

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Грађевинске констр. 4.

(20.-24.)

4.

(26.-30.)

Нацртна геом. 3.

(15.-19.)

4.

(21.-25.)

Статика и отп. матер. 5.

(26.2.-2.3.)

4.

(23.-27.)

Одељење

2-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11-15)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Одељење

2-3, 2-4, 2-6

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 1.

(4.-8.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Статика 4.

(25.-29.)

5.

(28.5.-1.6.)

Нацртна геом. 3.

(15.-19.)

4.

(21.-25.)

Одељење

2-5

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. икњ. 1.

(4.-8.)

2.

(7.-11.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

 

 

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

Одељење

2-7

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. икњ. 1.

(4.-8.)

2.

(7.-11.)

Странијезик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(14.-18.)

 

 

Статика

 

 

4.

(25.-29.)

5.

(28.5.-1.6.)

Одељење

3-1

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

4.

(23.-27.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

2.

(7.-11.)

Статика и отп. матер. 4.

(25.-29.)

4.

(26.-30.)

Одељење

3-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

4.

(23.-27.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

2.

(7.-11.)

Одељење

3-3

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 1.

(4.-8.)

4.

(23.-27.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

2.

(7.-11.)

Одељење

3-4, 3-6

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српскијез. икњ. 1.

(4.-8.)

4.

(23.-27.)

Странијезик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27).

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

2.

(7.-11.)

Организацијаграђ. 2.

(10.-13.)

Одељење

3-5

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. и књ. 1.

(4.-8.)

4.

(23.-27.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

1.

(30.4.-4.5.)

Одељење

3-7

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
 

 

Српски јез. и књ.

1.

(4.-8.)

4.

(23.-27.)

 

Математика

4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

3.

(16.-20.)

 

Организац. грађења

 

2.

(10.-13.)

Одељење

4-1, 4-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V
Српски јез. икњ. 2.

(9.-13.)

1.

(4.-8.)

2.

(12.-16.)

4.

(23.-27.)

Страни језик 2.

(11.-15.)

3.

(16.-20.)

Математика 4.

(23.-27.)

3.

(18.-22.)

3.

(19.-23.)

2.

(7.-11.)