Распоред писмених задатака

Распоред писмених задатака 2018/19.
Одељење

1-1, 1-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

2.

6-10.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Нацртна геометрија. 3.

14-18.

4.

20-24.

Грађевинске констр 4.

26-30.

4.

25-29.

Одељење

1-3, 1-4, 1-6

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

2.

6-10.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Нацртна геом. 3.

14-18.

4.

20-24.

Одељење

1-5

пр.                          Мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

2.

6-10.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Одељење

1-7

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

2.

6-10.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Одељење

2-1

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

2.

6-10.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Грађевинске констр. 3.

14-18.

4.

20-24.

Нацртна геом. 4.

26-30.

4.

25-29.

Статика и отп. матер. 1.

4-8.

1.

3-7.

Одељење

2-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

2.

6-10.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Одељење

2-3

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

2.

6-10.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Грађевинске констр. 3.

14-18.

4.

20-24.

Нацртна геом. 4.

26-30.

4.

25-29.

Статика 4.

24-28.

5.

27-31.

Одељење

2-4, 2-6, 2-7

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 1.

5-9.

2.

11-15.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Нацртна геом. 3.

14-18.

4.

20-24.

Статика 4.

24-28.

5.

27-31.

Одељење

2-5

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. икњ. 1.

5-9.

2.

11-15.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

Одељење

2-8

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. икњ. 1.

5-9.

2.

11-15.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

3.

13-17.

 Статика 4.

24-28.

5.

27-31.

Одељење

3-1

 
пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

3.

13-17.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

4.

20-24.

Статика и отп. матер. 4.

24-28.

4.

25-29.

Одељење

3-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

3.

13-17.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

4.

20-24.

Aналитичка геометрија 3.

14-18.

5.

27-31.

Одељење

3-3

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

3.

13-17.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

4.

20-24.

Одељење

3-4, 3-6

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српскијез. икњ. 1.

5-9.

3.

15-19.

Странијезик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

2.

6-10.

Организација грађ. 1.

1-5.

Одељење

3-5

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. и књ. 1.

5-9.

3.

15-19.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

4.

22-25.

Одељење

3-7

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
 

Српски јез. и књ.

1.

5-9.

3.

15-19.

 

Математика

4.

26-30.

2.

8-12.

 

Организац. грађења

1.

1-5.

Одељење

4-1

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. икњ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

3.

15-19.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

2.

6-10.

Одељење

4-2

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. икњ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

3.

15-19.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

4.

22-25

Одељење

4-3

пр.                           мес. X XI XII I II III IV V VI
Српски јез. икњ. 2.

8-12.

1.

3-7.

2.

11-15.

3.

15-19.

Страни језик 3.

19-23.

2.

8-12.

Математика 4.

22-26.

3.

17-21.

3.

18-22.

4.

22-25

Организац. грађења 4.

26-30.

1.

1-5.