Распоред писмених задатака

Распоред писмених задатака за школску 2019/2020. годину
Одељење                                                                                      1-1, 1-2
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

 

Нацртна геометрија

 

3.

20-24.

4.

25-29.

 

Грађевинске конструкције

 

4.

25-29.

4.

23-27.

Одељење                                                                                      1-3, 1-5, 1-7
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

Одељење                                                                                      1-4, 1-6
предмет месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

Нацртна геометрија 3.

20-24.

4.

25-29.

Одељење                                  2-1
 

предмет

 

месец

недеља

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

 

Нацртна геометрија

 

3.

20-24.

4.

25-29.

 

Грађевинске конструкције

 

4.

25-29.

4.

23-27.

Статика и отпорност материјала 1.

2-6.

1.

1-5.

Одељење                                                                                      2-2
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

 

Нацртна геометрија

 

3.

20-24.

4.

25-29.

 

Грађевинске конструкције

 

4.

25-29.

4.

23-27.

 

Статика

 

4.

23-27.

4.

25-29.

Одељење                                                                                      2-3, 2-4, 2-6
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

1.

4-8.

2.

9-13.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

 

Нацртна геометрија

 

3.

20-24.

4.

25-29.

 

Статика

 

4.

23-27.

4.

25-29.

Одељење                                                                                      2-5
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

1.

4-8.

2.

9-13.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

Одељење                                                                                      2-7
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

1.

4-8.

2.

9-13.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

3.

18-22.

 

Статика

 

4.

23-27.

4.

25-29.

Одељење                                                                                      3-1
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

4.

25-29.

 

Статика и отпорност материјала

 

4.

23-27.

4.

23-27.

Одељење                                                                                      3-2
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

4.

25-29.

 

Аналитичка геометрија

 

4.

25-29.

4.

27-30.

Одељење                                       3-3
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

2.

11-15.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

4.

25-29.

Одељење                                       3-4, 3-6,3-7
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

1.

4-8.

2.

9-13.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

2.

11-15.

 

Организација грађења

 

2.

6-10.

Одељење                                  3-5
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

1.

4-8.

2.

9-13.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

4.

20-24.

Одељење                                  3-8
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

1.

4-8.

2.

9-13.

 

Математика

 

4.

23-27.

4.

20-24.

 

Организација грађења

 

2.

6-10.

Одељење                                  4-1 Грађевински тех. за лаб. испитивања
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

4.

21-25.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

2.

11-15.

Одељење          4-1 Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова
 

предмет

 

месец

недеља

 

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

4.

21-25.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

2.

11-15.

 

Организација грађења

 

 

4.

25-29.

2.

6-10.

Одељење                                  4-2
 

предмет

 

месец

недеља

X

 

XI XII I II III IV V VI
 

Српски језик

 

2.

7-11.

1.

2-6.

2.

9–13.

4.

21-25.

 

Енглески језик

 

3.

14-18.

2.

6-10.

 

Математика

 

4.

21-25.

2.

9-13.

3.

16-20.

4.

20-24.

Примењена математика 2.

13-17.

4.

27-30.