ИСПИТНИ РОКОВИ И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Испити се пријављују у школи, код референта за ученичка питања.

У изузетним ситуацијама, у договору са референтом за ученичка питања, пријава испита може бити онлајн.
Онлајн пријава се врши презимањем пријаве са сајта, попуњавањем пријаве и сликањем доказа о извршеној уплати. Попуњена пријава и фотографисане уплатнице доставити на имејл референта referent@gradjevinska.edu.rs