ШИФРЕ ЗА УПИС У ГРАЂЕВИНСКУ ШКОЛУ

Рб

Шифра профила Образовни профил Подручје рада Квота

Трајање школовања

1. BGZV SG 3E15S ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 3 год.
2. BGZV SG 3H10S АРМИРАЧ – БЕТОНИРАЦ ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 10 3 год.
3. BGZV SG 3H12S ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 10 3 год.
4. BGZV SG 3H13S ЗИДАР – ФАСАДЕР ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 10 3 год.
5. BGZV SG 3H16S КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 10 /5/ 3 год.
6. BGZV SG 3H19S РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 10 3 год.
7. BGZV SG 3H21S ТЕСАР ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 10 3 год.
8. BGZV SG 3H24S МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 30 3 год.
9. BGZV SG 3H25S КРОВОПОКРИВАЧ – ОГЛЕД ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 24 3 год.
10. BGZV SG 4H04S ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 15 4 год.
11. BGZV SG 4H08S ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 15 4 год.
12. BGZV SG 4H27S ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ОГЛЕД ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 24 4 год.