СПИСАК ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

СПИСАК ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

ОДЕЉ. ПРОФИЛ ОДЕЉ. СТАР.
1-1 Грађ. техничар за лаборат. испитивања Ведрана Ранисављевић
1-2 Техничар за одржавање објеката Блаженка Ђумић
1-3 ИЗВОЂАЧ ИНСТ. И ЗАВРШНИХ ГРАЂ. РАДОВА Сунчица Кушић
1-4 РГМ+АРМ+ТЕС  
1-5 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР Данијела Грбић
1-6 КЕР+ДЕК+ЗИД Игорка Јорданов
1-7 Монтер суве градње Анђелија Јездић
     
2-1 Грађ. техничар за лаборат. испитивања Оливера Карановић
2-2 Техничар за одржавање објеката Јелена Савовић
2-3 РГМ Петар Миладиновић
2-4 РГМ+АРМ+ТЕС Маја Главаш – Трбић
2-5 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР Зорка Јовичевић
2-6 КЕР+ДЕК+ЗИД Катарина Божиновић
2-7 Монтер суве градње Наташа Пашић
     
3-1 Грађ. техничар за лаборат. испитивања Биљана Милосављевић
3-2 Техничар за одржавање објеката Бојана Ђорђевић
3-3 РГМ Весна Црнобрња
3-4 КЕР+ДЕК+ЗИД Милош Петровић
3-5 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР Мирјана Влашић Николић
3-6 АРМ+ТЕС+ХИДРО Будимир Рондовић
3-7 Монтер суве градње Милан Младеновић
     
4-1 Грађ. техничар за лаборат. испитивања Радмила Митић
4-2 Техничар за одржавање објеката Тања Момчиловић
4-3 ИЗВОЂАЧ ИНСТ. И ЗАВРШНИХ ГРАЂ. РАДОВА Јелена Бешић