РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНОГ И ФОТО КОНКУРСА „1. ОКТОБАР“

РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНОГ И ФОТО КОНКУРСА „1. ОКТОБАР“

Категорија: цртеж

Тема1: Мој Београд душу има

1. награда – рад „Кућа М. Стојановића, Кнез Михаилова“, аутор Стефан

Веселиновић 1-6

Kuca M.Stojanovica, Knez Mihailova - Stefan Veselinovic

2. награда – рад „Конак манастира Раковица“, аутор Драган Бељић 1-4

Platonov konak, man. Rakovica - Dragan Beljic

3. награда – рад „Кафана ?“, аутор Вељко Пантелић 1-4

Kafana Znak pitanja - Veljko Pantelic

Тема2: Грађевина којој се дивим

1. награда – рад „Манастир Милешева“, аутор Иван Јокић 1-4

Manastir Mileseva - Ivan Jokic

2. награда – рад „Манастир Беочин“, аутор Никола Станковић 1-7

Manastir Beocin - Nikola Stankovic

3. награда – рад „Конак књегиње Љубице“, аутор Давид Косић 1-6

Konak knjeginje Ljubice - David Kosic

Честитамо победницима и захваљујемо свим ученицима 1-4, 1-6 и 1- 7 који су

учествовали на конкурсу и тако обележили 113 година Школе!!!

Категорија: фотографија

Победничка фотографија на тему „Мој Београд душу има“

„Ушће“, аутор Милош Радишић 2-4

Ušće_Miloš_Radišić

Честитамо победницима и захваљујемо свим ученицима 1-4, 1-6, 1- 7 и 2-4 који су

учествовали на конкурсу и тако обележили 113 година Школе!!!