СМЕШТАЈ У ДОМ

Школска 2017/18. година.

СПИСАК УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА, СПИСАК УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ СТЕПЕНА ЈЕ НА ЛИНКУ http://www.dombeograd.rs/srpski/news/article/preliminarne-rang-liste-294

СПИСАК УЧЕНИКА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ I РАЗРЕД КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ У ДОМ УЧЕНИКА “ АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ “ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОД.

 

Р.Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА Одељ. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
Митровић Стефан 1-4 Р.Г.М.
Павловић Александар 1-4 Р.Г.М.
Станојловић Стрхиња 1-4 Р.Г.М.
Бошковић Марко 1-4 Р.Г.М.
Љиљанић Миљан 1-4 Р.Г.М.
Јовић Стефан 1-4 Р.Г.М.
Марић Јован 1-4 Армирач-бетонирац
Љујић Стефан 1-4 Армирач-бетонирац
Маринковић Кристијан 1-4 Армирач-бетонирац
Обрадовић Мирослав 1-5 Електроинсталатер
Новаковић Вук 1-5 Електроинсталатер
Стаменковић Младен 1-5 Електроинсталатер
Симић Никола 1-5 Електроинсталатер
Петровић Марко 1-5 Електроинсталатер
Марковић Милан 1-5 Електроинсталатер
Тодоровић Душан 1-5 Електроинсталатер
Вуковић Иван 1-6 Тесар
Бајуновић Никола 1-6 Тесар
Николић Радован 1-7 Декоратер зидних површина
Стојановић Огњен 1-7 Зидар-фасадер
Мишић Марко 1-8 М.С.Г.
Кокановић Страхиња 1-8 М.С.Г.
Трифуновић Крстивој 1-8 М.С.Г.
Мирковић Лазар 1-8 М.С.Г.
Дељанин Александар 1-8 М.С.Г.
Пантелић Никола 1-6 Тесар
Јовановић Милош 1-7 Зидар-фасадер
Милан Максимовић 1-7 Зидар-фасадер
Јован Јовић 1-4 Армирач-бетонирац
Марко Јањић 1-4 Р.Г.М.
Фарис Бјелал 1-4 Р.Г.М.
Дејан Давидовић 1-5 Електроинсталатер
Младен Николић 1-6 Керамичар-терацер-пећар
Стефан Костић 1-8 М.С.Г.
Марко Латиновић 1-8 М.С.Г.

СПИСАК УЧЕНИКА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ I РАЗРЕД

КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМ УЧЕНИКА “ ЗМАЈ „

ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОД.

 

 

Р.Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА Одељ. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
Лукић Стефан 1-4 Р.Г.М.
Маринковић Владимир 1-4 Р.Г.М.
Костић Владимир 1-4 Р.Г.М.
Симић Милош 1-4 Р.Г.М.
Церовић Саша 1-6 Керамичар-терацер-пећар
Станојевић Никола 1-8 М.С.Г.
Грабовчић Жељко 1-8 М.С.Г.
Ивановић Драган 1-8 М.С.Г.
Ћирковић Владимир 1-8 М.С.Г.
Матић Адам 1-8 М.С.Г.
Дрезгић Урош 1-8 М.С.Г.

СПИСАК УЧЕНИКА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ I РАЗРЕД

КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМ УЧЕНИКА

“ КАРАЂОРЂЕ “ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОД.

 

 

Р.Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА Одељ. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
Бјелић Немања 1-5 Електроинсталатер
Спасојевић Лазар 1-7 Зидар-фасадер
Јовановић Саша 1-7 Декоратер зидних површина

СПИСАК УЧЕНИКА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ I РАЗРЕД КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМ УЧЕНИКА “ ПЕТАР ДРАПШИН “ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОД.

 

 

Р.Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА Одељ. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
Симић Саша 1-4 Р.Г.М.
Симић Милан 1-4 Р.Г.М.
Шојић Милорад 1-6 Керамичар-терацер-пећар
Поповић Милош 1-6 Керамичар-терацер-пећар
Кузмановић Никола 1-6 Керамичар-терацер-пећар
Ракић Радоје 1-6 Керамичар-терацер-пећар
Ракић Марко 1-6 Керамичар-терацер-пећар

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ

УЧЕНИЦИ КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ОД: 4. ДО 17. ЈУЛА 2017. од 8до 1часова

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ  БИЋЕ ИСТАКНУТА:

до 18. ЈУЛА (уторак) у 12 часова

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

  1. Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети и са сајта Дома www.dombeograd.rs);
  2. За ученике првих разреда средњих школа:јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу(за ученике који су уписани у I разред средње школе):
  3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: СВЕДОЧАНСТВО или оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
  4. Уверење о приходима по члану домаћинства за од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)
  5. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;
  6. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

 

ТРОШКОВИ  УПИСА :  300,00  динара уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79