OPŠTA AKTA

ZOSOV 2020

ZOSOV 19

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju 2020

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju 2018

Zakon o dualnom obraz 2020

Zakon o dualnom obraz 2018.

Zakon o štrajku

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ocenjivanju SŠ

Pravilnik o ocenjivanju u srednjem oiv

Pravilnik o stalnom str usavrš 2018.

Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada

Standardi kv rada ustanove 2018.

Pravilnik IOP 2018.  (Obrazac-8 Obrazac-7 Obrazac-6 obrazac-5 Obrazac-4 Obrazac-3 Obrazac-2 Obrazac-1)

Pravilnik-o-opštim-standardima za kraj srednjeg OV 2014.

Međupredmetne kompetencije

Pravilnik-o-programu-svih-oblika-rada-stručnih-saradnika 2012.

Pravilnik o bližim krit. za prepozn. obl. diskr. od str… u ustanovi OIV

Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u OV ustanovama

Priručnik_za_primenu_posebnog_protokola za zašitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanmarivanja

Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi

Uputstvo za postupanje – nasilje, MPNTR, MRZBSP

Pravilnik o zabrani diskriminacije

Pravilnik o vrsti stručne spreme opšteobr predm.

Pravilnik kalendar 19/20

Pravilnik – završni ispit-stručna matura-1

Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti 2018.

PRAVILNIK o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove

Pravilnik o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja

TKVIS

Pravilnik o opštinskom savetu roditelja 2018.

Digitalne kompetencije nastavnika 2019

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POSTUPKU DODELE JEDINSTVENOG OBRAZOVNOG BROJA 2019

PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU PROSVETE 2019

PRAVILNIK o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi 2019

Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece_2019

Pravilnik o bližim uslovima, načinu rada, aktivnostima i sastavu Tima za karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi koja realizuje obrazovne profile u dualnom obrazovanju 2019

Pravilnik o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja 2019