УПИС шк. 2020/21. год.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОД.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ШИФРАОБРАЗОВНИ ПРОФИЛБРОЈ УЧЕНИКАГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 4H04SГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА304
BGZV SG 4H08SИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА304
BGZV SG 3H24SМОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ303
BGZV SG 3H35SОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА…. …. …. …. (ДУАЛНО)303
BGZV SG 3H19SРУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ  МЕХАНИЗАЦИЈОМ…………….(ДУАЛНО)303
BGZV SG 3H12SДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА153
BGZV SG 3H16SКЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР153

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ШИФРАОБРАЗОВНИ ПРОФИЛБРОЈ УЧЕНИКАГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 3E15SЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР303