УПИС ШК. 2016/17. год.

22. августа 2016. године, обавиће се трећи уписни рок у први разред шк. 2016/17. године.

Слободна места у Грађевинској школи:

 

БР. СЛОБ. МЕСТА

ШИФРА ПРОФИЛ

трајање

 

20

BGZV SG 3H24S Монтер суве градње 3 год.
 

1

BGZV SG 3H13S Зидар – фасадер 3 год.
 

9

BGZV SG 3H21S Тесар 3 год.

10

BGZV SG 3H10S Армирач – бетонирац 3 год.

УПИС У ПРВИ разред 05.07.2016. и 06.07.2016. год. од 08.00 до 15.00 часова.

Ученици предају документа за дом у школи.

УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ разред 05.07.2016. од 08.00 до 15.00 часова.

Ученици предају документа за дом у дому.

Шифре образовних профила које Грађевинска школа уписује у школској 2015/16. години

gradjevinska@sbb.rs, https://gradjevinska.edu.rs
Електротехника
ШИФРА ПРОФИЛ ред/ванр/ трајање
BGZV SG 3E15S Електроинсталатер 30 /2/ 3 год.
Геодезија и грађевинарство
ШИФРА ПРОФИЛ ред/ванр/ трајање
BGZV SG 4H04S Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 15 /2/ 4 год.
BGZV SG 4H08S Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 15 /0/ 4 год.
BGZV SG 4H27S Техничар за одржавање објеката – оглед 24 /1/ 4 год.
BGZV SG 3H24S Монтер суве градње 30 /5/ 3 год.
BGZV SG 3H19S Руковалац грађевинском механизацијом 15 /0/ 3 год.
BGZV SG 3H16S Керамичар – терацер – пећар 15 /2/ 3 год.
BGZV SG 3H13S Зидар – фасадер 15 /2/ 3 год.
BGZV SG 3H21S Тесар 15 /0/ 3 год.
BGZV SG 3H10S Армирач – бетонирац 15 /0/ 3 год.
BGZV SG 3H12S Декоратер зидних површина 15 /2/ 3 год.