Tag Archives: 2023/2024

ЗАБРАНА УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ТОКОМ НАСТАВЕ ОД 01 септембра 2023 године

Од 01 септембра 2023 године у Грађевинској школи у Београду ЗАБРАЊЕНА ЈЕ употреба мобилних телефона током наставе на часовима. Приликом уласка у учионицу односно на час ученици су ОБАВЕЗНИ да одложе своје телефоне на за то предвиђена места.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СМЕНАМА У НАСТАВИ ОД ПЕТКА 01 СЕПТЕМБРА ШК. 2023/2024 ГОД. ДОБРОДОШЛИ И СРЕЋНО!!!

НАСТАВА У ПЕТАК 01 септембра 2023 године је ПРЕПОДНЕ од 07.30 часова.

Од понедељка 04 до петка 08 септембра настава је ПОСЛЕПОДНЕ од 14.00 часова.

Следеће седмице од понедељка 11 до петка 15 септембра настава је ПРЕПОДНЕ од 07.30 часова, и све тако наизменично смене ће се мењати до краја школске 2023/2024 године.