Табеларни календар шк. 19/20.

Календар 19/20

 

У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних недеља, сваки дан у недељи биће заступљен 37 пута, односно 34 пута.

 • У суботу, 21.09.2019. године, школа ће радити по распореду од уторка, као надокнада за уторак 01.10.2019. године, Дан Грађевинске школе.
 • У четвртак, 14.11.2019. године, школа ће радити по распореду од понедељка.
 • У среду, 08.01.2020. године, школа ће радити по распореду од понедељка.
 • У уторак, 21.04.2020. године, школа ће радити по распореду од понедељка.

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада оствариће се у току два полугодишта.

 • Прво полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. jануара 2020. године.
 • Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у петак, 19. jуна 2020. године.
 • Друго полугодиште за ученике трећег разреда трогодишњег и четвртог разреда четворогодишњег образовања завршава се у петак, 29. маја 2020. године.
 • У току школске године ученици имаjу зимски, пролећни и летњи распуст.
 • Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, завршава се у уторак, 7. jануара 2019. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у петак, 14. фебруара 2020. године.
 • Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
 • За ученике првог, другог и трећег разреда четворогодишњих профила и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак, 22. jуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.
 • За ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих профила, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.
 • Први наставни класификациони период завршава се у петак, 08. новембра 2019. године.
 • Трећи наставни класификациони период завршава се у петак, 10. априла 2020. године.
 • Дан школе 1. октобар 2018. године (уторак).
 • У школи се празнуjу државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србиjи („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).

 

 

 • У школи се празнуjе радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
 • Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнуjе се 21. октобра 2019. године, Свети Сава 27. jануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маjа 2020. године, Видовдан 28. jуна 2020. године.
 • Свети Сава и Видовдан се празнуjу радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падаjу у недељу.
 • Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.
 • Ученици и запослени у школи имаjу право да не похађаjу наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заjеднице – 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског баjрама и 24.маја 2020. године, на први дан Рамазанског баjрама;

3) припадници Јевреjске заjеднице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заjедница коjе обележаваjу верске празнике по Грегориjанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заjедница коjе обележаваjу верске празнике по Јулиjанском календару – 7. jануара 2020. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заjедница коjе обележаваjу дане васкршњих празника по Грегориjанском и Јулиjанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године; православци од 17. априла до 20. априла 2020. године).

 • Наставници ће користи колективни годишњи одмор после првог круга уписа ученика у школску 2020/2021. годину.