СЛОБОДНА МЕСТА – за упис ученика у први разред до 31 августа 2023 године – Грађевинска школа Београд, Хајдук Станкова 2

Хвала свима на подршци за упис ученика у први разред Наше Грађевинске школе у Београду.

У првом и другом уписном кругу, уписали смо потребан број одељења.

У трећем кругу уписа ученика у први разред средњих школа до 31 августа 2023 године, у Нашој Грађевинској школи у Београду, имамо одговарајући број слободних места у следећим образовним профилима:

СЛОБОДНА МЕСТА У ТРОГОДИШЊИМ ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

Монтер суве градње

Монтер суве градње је мајстор, а уз радно искуство пословођа и предузетник; за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипсаних плоча, потконструкције и изолација, као и декоративну гипс орнаментику – (Knauf GIPS, Rigips и еквивалентни системи суве градње).

Декоратер зидних површина (молер)

Припрема и извођење молерско-фарбарских, тапетарских и украсних гипсарских радова (орнаментика). 

Електричар

Одржавање, поправка и извођење енергетских електричних инсталација и инсталација јаке струје у свим врстама објекта.

СЛОБОДНА МЕСТА У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ

Грађевински техничар за лабораторијска испитивања

Испитује чврстоћу, порозност, проводљивост топлоте и остала својства грађевинског материјала, посебно бетона и асфалта. Врши геомеханичка испитивања тла, узима узорке земљишта кроз сондажне бушотине, издаје елаборат о испитивању грађевинског материјала на основу кога одређене институције издају дозволу за коришћење грађевинског материјала на тржишту. Један део посла обављају на терену узимајући узорке и у специјализованим лабораторијама где испитују грађевински материјал користећи различите лабораторијске инструменте.