Потребна документа за упис у први разред

Потребна документа за упис у први разред

 

  1. попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (ако га немате, добићете у школи),
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. сведочанство о завршеној основној школи,
  4. уверење о положеном завршном испиту,
  5. сведочанства последња три разреда основне школе,
  6. лекарско уверење за упис у средњу школу