Udruženje romskih studenata

Kancelarija na Univerzitetu u Novom Sadu:                                                  Kancelarija na Univerzitetu u Nišu

Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad                                                           Bulevar Zorana Đinđića 81, 18000 Niš

Tel/fax: 021.466.588.  lokal  220                                                               tel: 064/80.62.229

 

 

 

 

Poštovani,

Želimo da Vas obavestimo da Udruženje romskih studenata sprovod ikampanj upodizanja aspiracijama turanata Roma/kinja prema nastavku njihovog procesa obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

U tom cilju, biće organizovana tribina sa učenicima Romima/kinjama I njihovim roditeljima u cilju njihovogpodrobnoginformisanja o afirmativnimmeramazaupisnastudijekojesprovodiRepublikaSrbija, kao i u cilju njihovog ohrabrenja za nastavak obrazovanja. Na tribinama će informacije u upisu pružiti i jedan od članova Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, a o vlastitiom iskustvo tokom studiranja govoriće jedan izabrani student, koji će poslužiti kao role model.

Tribinaće se održati 06.aprila 2016.god. u Tehničkojškoli GSP (RadoslavaGrujića 2, Beograd), sa početkom u 17 časova.

Najljubaznije Vas molimo d apodstaknete i obavestite Vaše đake romske nacionalnosti i njihove roditelje o održavanju tribine.

U cilju negovanja principa inkluzivnog obrazovanja, najiskrenije se nadamo da ćete se odazvati našem pozivu i da ćete se potruditi da svi zainteresovani đaci Vaše škole budu blagovremen oobavešteni.

 

Uz dužno poštovanje,

AlenDemiri

Koordinatorprojekta

Mob: 064/8062229

Mail: alendemirinis@gmail.com

 

 

U NovomSadu, 30. 03. 2016.                                                                      Udruženje romskih studenata

Nenad Vladisavljev