ЗАВРШНИ ИСПИТИ , јун 2017. год.

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

3-3 ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2017. год. у 11.00 часова
3-4 ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2017. год. у 9.00 часова
3-5  УТОРАК, 13.06.2016. у 11.00 часовa 
3-6 ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2017. год. у 9.00 часова
3-7 СРЕДА, 14.06.2016. у 14.00 часова