Ванредни испити у августовском року

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У /АВГУСТОВСКОМ/ РОКУ 2017/2018.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ

(сви испити се полажу у згради практичне наставе)

 

Р.б. ИСПИТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Руски језик (I, II, III, IV  разред) петак 24.08. 1300
Енглески језик  (II разред) петак 24.08. 1300
Историја  (I, II  разред) петак 24.08. 1400
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) петак 24.08. 1400
Физика петак 24.08. 1400
Основe грађевинарства уторак 28.08. 1300
Нацртна геометрија (II разред) понедељак 27.08 1400
Грађевински материјали  (I, II  разред) понедељак 27.08 1300
Грађевинске  конструкције   (II разред) уторак 28.08. 1400
Грађевинске  конструкције   (III разред) уторак 28.08. 1400
Организација грађења (III,IV разред) уторак 28.08. 1300
Организација грађења (IV разред) уторак 28.08. 1300
Читање пројеката уторак 28.08. 1400
Статика уторак 28.08. 1300
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

среда 29.08. 1400
Технологија рада са практичном наставом

за керамичаре-терацере-пећаре

среда 29.08. 1400
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина среда 29.08. 1400
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре среда 29.08. 1400
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере среда 29.08. 1400
Технологија рада са практичном наставом за стаклорезце среда 29.08. 1400
Електричне инсталације и осветљење петак 24.08. 1400
Електрични апарати и уређаји петак 24.08. 1400
Електричне мреже и постројења петак 24.08. 1400
Економика и организација производње петак 24.08. 1400
Практична настава петак 24.08. 1400
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-керамичар-терацер-пећар четвртак 30.08. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-декоратери зидних површина четвртак 30.08. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-зидар-фасадер четвртак 30.08. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-стаклорезце четвртак 30.08. 1300
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања-електроинсталатери четвртак 30.08. 1300
Матурски испит – Српски језик  и књижевност четвртак 30.08. 1200
Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада четвртак 30.08. 1300
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација Грађења четвртак 30.08. 1300
Матурски испит-Матурски практични рад четвртак 30.08. 1300

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017/2018. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

 

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Примењена математика понедељак 27.08. 1300
2. Основe грађевинарства уторак 28.08. 1300
3. Организација и механизација грађења среда 29.08. 1400
4. Технологија рада са праксом-тесар мајстор среда 29.08. 1400
5. Технол. рада са праксом-монтер стаклених елемената мајстор среда 29.08. 1400
6. Пракса-пословођа за нискоградњу и хидроградњу среда 29.08. 1400
7. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

пословођа за нискоградњу и хидроградњу

четвртак 30.08. 1300
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.