УПИС у Грађевинску школу шк. 2018/19. год.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОД.

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ШИФРА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ УЧЕНИКА ГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 4H04S ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА 30 4
BGZV SG 4H08S ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 60 4
BGZV SG 3H24S МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ 30 3
BGZV SG 3H35S ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА…. …. …. …. (ДУАЛНО) 15 3
BGZV SG 3H19S РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ  МЕХАНИЗАЦИЈОМ…………….(ДУАЛНО) 15 3
BGZV SG 3H12S ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА 30 3
BGZV SG 3H16S КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР 30 3

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ШИФРА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ УЧЕНИКА ГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 3E15S ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 30 3