УПИС у Грађевинску школу шк. 2018/19. год.

Грађевинска школа, Хајдук Станкова 2, Звездара, Београд

Тел.  011/2403-525

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

ПРОФИЛ/СМЕР ГОДИНА

ШКОЛ.

БР.

СЛОБОДНИХ

МЕСТА

ШИФРА ЗА УПИС
Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 4 25 BGZV SG 4H08S
Армирач-бетонирац 3 10 BGZV SG 3H10S
Тесар 3 12 BGZV SG 3H21S
Монтер суве градње 3 10 BGZV SG 3H24S