Упис шк. 2020/21. год.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОД.

ВАЖНО – Пријава за дуалне профиле се обавља у основној школи 3. и 4. јуна.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ШИФРАОБРАЗОВНИ ПРОФИЛБРОЈ УЧЕНИКАГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 4H04SГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА304
BGZV SG 4H08SИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА304
BGZV SG 3H24SМОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ303
BGZV SG 3H35SОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА (ДУАЛНО)303
BGZV SG 3H19SРУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ  МЕХАНИЗАЦИЈОМ (ДУАЛНО)303
BGZV SG 3H12SДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА153
BGZV SG 3H16SКЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР153

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ШИФРАОБРАЗОВНИ ПРОФИЛБРОЈ УЧЕНИКАГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 3E15SЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР303