Слободна места за други круг

ПРОФИЛ/СМЕР ГОДИНА

ШКОЛ.

БР.

Слободних места за други круг

ШИФРА ЗА УПИС
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 4 4 BGZV SG 4H04S
Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова 4 14 BGZV SG 4H08S
Техничар за одржавање објеката-оглед 4 4 BGZV SG 4H27S
Армирач-бетонирац 3 10 BGZV SG 3H10S
Зидар-фасадер 3 2 BGZV SG 3H13S
Тесар 3 11 BGZV SG 3H21S
Декоратер зидних површина 3 4 BGZV SG 3H12S
Монтер суве градње 3 14 BGZV SG 3H24S