Разредни и поправни испити за редовне ученике, август 2020. год.

Сви испити се одржавају у згради практичне наставе.

Пријава испита 13. и 14.07. и 17.08.2020. од 09.00 до 11.00 часова или електронски у договору са одељењским старешином.

Распоред испита је у наставку:

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ

датумданвремеиспит
18.08.2020.уторак11.00Организација грађења
19.08.2020.среда10.00Устав и права грађана
20.08.2020.четвртак12.00Технологија рада са ПН – арм, 3. разред
21.08.2020.петак10.00Српски језик и књ. – писмени део
21.08.2020.петак11.45Српски језик и књ. – усмени део
24.08.2020.понедељак10.00Енглески језик и књ. – писмени део
24.08.2020.понедељак11.15Енглески језик и књ. – усмени део
25.08.2020.уторак10.00Верска настава
26.08.2020.среда10.00Математика – писмени део
26.08.2020.среда11.30Математика – усмени део

НЕЗАВРШНИ РАЗРЕДИ

датумданвремеиспит
18.08.2020.уторак10.00Грађевинске конструкције
20.08.2020.четвртак12.00Технологија рада са ПН – арм, 2. разред

Поправни испити у августовском испитном року – сви разреди

датумданвремеиспит
18.08.2020.уторак10.00Управљање одржавањем објеката
24.08.2020.понедељак10.00Енглески језик – писмени део
24.08.2020.понедељак11.15Енглески језик – усмени део
25.08.2020.уторак10.00Екологија и заштита животне средине