Распоред разредних испита у јунском року (незавршни разреди)

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /НЕЗАВРШНИ РАЗРЕДИ/

Сви испити се одржавају у згради практичне наставе

датум дан време испит
22.06.2018. петак 10.00 Грађанско васпитање
11.00 Физичко васпитање
12.00 Технологија рада са практичном наставом – зидар
13.00 Технологија рада са практичном наставом – керамичар
14.00 Техничко цртање са читањем планова
14.00 Грађевинске конструкције
25.06.2018. понедељак 09.00 Енглески језик – писмени
10.15 Енглески језик – усмени
11.00 Географија
26.06.2018. уторак 09.00 Математика – писмени
10.45 Математика – усмени
12.00 Биологија
12.00 Физика
27.06.2018. среда 09.00 Српски језик – писмени
10.45 Српски језик – писмени
12.00 Музичка уметност
12.00 Ликовна култура
28.06.2018. четвртак 11.30 Нацртна геометрија – први разред
12.30 Нацртна геометрија – други разред
12.30 Статика