РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /НЕЗАВРШНИ РАЗРЕДИ/

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /НЕЗАВРШНИ РАЗРЕДИ/

Сви испити се одржавају у згради практичне наставе

датум дан време испит Место
25.06.2019. уторак 10.00 Органзација грађења Кабинет 8
10.00 Грађевинске констр. Кабинет 9
11.00 Практична настава – електро,

1-5,2-5

Кабинет 4
13.00 Физика, сви разреди Кабинет 5
26.06.2019. среда 09.00 Српски јез. и књижевност – писмени Кабинет 8
11.00 Српски јез. и књижевност – усмени
26.06.2019. среда 10.00 Нацртна геометрија 1, 2, Нацртна геометрија и ТЦ Кабинет 9
10.00 Математика – писмени део Кабинет 5
12.00 Математика – усмени део
27.06.2019. четвртак 10.00 Енглески језик – писмени Кабинет 8
11.15 Енглески језик – усмени
11.00 Одржавање објеката 2,3 Кабинет 9
28.06.2019. петак 11.00 Технологија рада са ПН (кер) Керамичарска радионица
Технологија рада са ПН (иизгр) Кабинет 8
12.00 Технологија рада (арм) Армирачка радионица