РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /СВИ РАЗРЕДИ/

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /СВИ РАЗРЕДИ/

  • Пријава испита 10. до 12.07.2019. од 09.00 до 11.00 часова и на дан испита, од 08.00 до 09.00 часова.
  • Сви испити се одржавају у згради практичне наставе

 

датум дан време испит
19.08.2019. понедељак 10.00 Органзација грађења
10.00 Рачунарство и информатика
10.00 Енглески језик – писмени део
11.15 Енглески језик – усмени део
20.08.2019. уторак 10.00 Физика
10.00 Одржавање објеката
10.00 Математика – писмени део
12.00 Математика – усмени део
11.00 Технологија рада са ПН – кер.
11.00 Технологија рада са ПН – арм.
11.00 Технологија рада са ПН – мсг.
11.00 Практична настава – електро
21.08.2019. среда 10.00 Српски језик – писмени део
11.45 Српски језик – усмени део
11.00 Грађевинске конструкције
22.08.2019. четвртак 10.00 Нацртна геометрија (први и други разред)
11.00 Нацртна геометрија са ТЦ
23.08.2019. петак 10.00 Ликовна култура
11.00 Историја