Распоред испита децембар 2022 специјалистичко образовање

 Г Р А Ђ Е В И Н С К А   Ш К О Л А
 Х а ј д у к   С т а н к o в а 211 000 БеоградТ:+381 11 2403 525, 2401 733
 Е пошта: gradjevinska@sbb.rsБрој: 912www.gradjevinska.edu.rsДатум:01.12.2022.год. 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2022/2023. ГОД. (од 12.12.2022 до 16.12.2022.год.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
1.  Основе привредног и радног праваТермин  ће бити накдно одређен 
2.  Психологија радаТермин  ће бити накдно одређен 
3.  Читање пројеката и детаљаЧетвртак 15.12.14.309
4.  Примењена математикаПонедељак 12.12.13.4012
5.  Технологија грађењаЧетвртак 15.12.14.309
6.  Грађевинска механизацијаЧетвртак 15.12.14.309
7.  Организација машинског грађењаПетак 16.12.14.308
8.  Префавриковано грађењеЧетвртак 15.12.14.309
9.  Саобраћајнице Петак 16.12.14.308
10.  Машински материјалиПетак 16.12.13.409
11.  Хидраулични и пнеуматски уређаји и компонентеПетак 16.12.13.409
12.  Грађевински материјалиПетак 16.12.14.308
13.  Електромоторни погон са управљањемУторак 13.12.13.004
14.  Електроенергетски надземни водови и кабловиУторак 13.12.13.004
15.  Електричне машинеУторак 13.12.13.004
16.  Разводна постројењаУторак 13.12.13.004
17.  Пракса  (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) Петак 16.12.13.409
18.  Специјалистички испит (молеро фарбар мајстор)Петак 16.12.10.155
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе

                                                                                                                      Директор 

                                                                                                                      ___________________

                                                                                                                       Раде Зејак