Припремна настава за разредне и поправне испите за одељења 1-1 до 3-2

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА НЕЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ ЗА РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ
НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ/А ДАТУМ-и  ВРЕМЕ  МЕСТО 
Милош Петровић Грађевинске конструкције 2-4, 2-6 08.06.2017. 13:30 – 16:05 Светог Николе 39
09.06.2017. 13:30 – 16:05
12.06.2017. 13:30 – 16:05
13.06.2017 13:30 – 16:05
14.06.2017. 13:30 – 16:05
Биљана Милосављевић основи грађевинарства 1-1 12.06.2017; 15.06.2017 13:30 – 15:00 Светог Николе 39
Милета Петровић практична настава – КЕРАМИЧАРИ 1-4, 2-6 08.06, 12.06, 15.06, 19.06.2017 13:30 -16:45 Хајдук Станкова бр.2
Зорка Јовичевић Основе електротехнике 2 2-5 13.06.2017; 16.06.2017. 14:00 – 17:30 ; 13:30 – 16:00 Светог Николе 39
Милан Младеновић Технологија рада – керамичари 2-6 09.06.2017, 13.06.2017, 15.06.2017. 13:30 -16:45 Светог Николе 39
Невена Џодић Грађевинске конструкције 1-1,1-2,2-1,2-2 9.06.2017.-16.06.2017. 13.30-16.45 Светог Николе 39
Технологија рада – керамичари 1-4 9.06.2017. 13.30-16.45
Бешић Јелена енглески језик 1-2 13.6. 14.6. 15.6.2017 13:30 – 15:05 Светог Николе 39
Лукић Сретен практична настава – електроинсталатери 2-5 9.6. – 16.6. 2017 13:30 – 19:30  

Светог Николе 39

практична настава – електроинсталатери 1-5 19.6. – 20.6. 2017. 13:30 – 16:55
Данка Нешовић енглески језик 2-5, 2-6 13.06.2017 13:30 – 19:30 Светог Николе 39
Наташа Тубић Електричне инсталације јаке струје,

електроника

2-5 12, 14. и 16. 06.2017.

 

 

13.30 -19.30

 

Светог Николе 39
15.06.2017. 13.30 – 16.05
Основе електротехнике 1-5 19.06.2017. 13.30 – 19.30
20.06.2017. 13.30 – 16.05
Дафина Ж. Марковић Српски језик и књ. 1-2 20.06.2017. 13:30 – 15:05 Светог Николе 39
21.06.2017. 13:30 – 16:05
23.06.2017. 08:15 – 13:30
Александра Петровић Хемија 1-2 21.6.2017. 12:00-13:30 Светог Николе 39
22.6.2017.  8:00 –

12:10