Припремна настава за поправни испит у августу – сви разреди

Настава се реализује у згради практичне наставе

Раз.предметНаставникдатум, време и место
4.одрживи развојМаја Г. Трбић19.08.2021, 08.00 часова, кабинет 3
1.српски јез. и књиж.В. Црнобрња19.08.2021, 08.00 часова, кабинет 17
1, 3екологијаМаријана Годан19.08.2021, 09.00 часова, кабинет 8
1.биологијаМаријана Годан19.08.2021, 11.00 часова, кабинет 8
1.енглески језикДанка Нешовић19.08.2021, 11.00 часова, кабинет 9
1.енглески језикНаталија Ђорђевић19.08.2021, 11.00 часова, кабинет 4
4.енглески језикЈелена Бешић19.08.2021, 11.00 часова, кабинет 12
1.грађевински материјалиТијана Петровић19.08.2021, 11.30 часова, кабинет 5
4.управљање одрж. објекатаБлаженка Ђумић19.08.2021, 11.30 часова, кабинет 14
2.енглески језикДанка Нешовић20.08.2021, 8.00 часова, кабинет 4
3.енглески језикДанка Нешовић20.08.2021, 12.00 часова, кабинет 4
1.физикаДанијела Грбић20.08.2021, 09.30 часова, кабинет 9
2.физикаДанијела Грбић20.08.2021, 12.30 часова, кабинет 9
3.грађанско васпитањеБудимир Рондовић20.08.2021, 10.00 часова, кабинет 3
3.физикаДанијела Грбић23.08.2021, 08.00 -10.00 часова, кабинет 9
3.физикаДанијела Грбић23.08.2021, 10.30 часова, кабинет 9
2.српски јез. и књиж.В. Црнобрња23.08.2021, 08.00 часова, кабинет 8
1.техничко цртање са чит. пл.Маја Г. Трбић23.08.2021, 11.00 часова, кабинет 5
1.српски јез. и књиж.Марија А. Лукић23.08.2021, 12.00 часова, кабинет 4
3.устав и права грађанаБ. Рондовић23.08.2021, 10.00 часова, кабинет 17
4.социологија са правима грађанаБ. Рондовић23.08.2021, 12.00 часова, кабинет 17
3.српски јез. и књиж.В. Црнобрња24.08.2021, 08.00 часова, кабинет 5
3.социологијаБ. Рондовић24.08.2021, 12.00 часова, кабинет 5