Припремна настава за незавршне разреде

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА НЕЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ ЗА РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ/А ДАТУМ ВРЕМЕ МЕСТО
Марија Николић математика 1-1,1-2 10.06., 11.06.,13.06., 14.06. 10.06.од 13:30 до 15:35,

11.06. од 13:30 до 16:35,

13.06. од 13:30 до 16:35

14.06. од 13:30 до 15:35

теорија, каб.22
математика 1-4 10.06. 11.06.,

13.06

10.06.од 13:30 до 15:35,

11.06. од 13:30 до 16:35,

13.06. од 13:30 до 16:35

теорија, каб.22
математика 1-7 10.06. 11.06. 10.06.од 13:30 до 15:35,

11.06. од 13:30 до 16:35

теорија, каб.22
Јелена Стојиљковић грађевински материјали 2-2 17.06. 14.30-19.30 пракса, каб.17
1-6 19.06. 14.30-19.30 пракса, каб.17
Јелена Бешић енглески језик 2-1,2,3,4,5,6,7,8 10, 11, 12 јун 10. јун 14:15 – 16:30, 11. јун 14:15 – 15:45, 12. јун 14:15 – 15:45 теорија, кабинет 58
Владана Иванов енглески језик 3-3, 3-2 11. и 14. јун 11. јун од 15:50 до 19:55, 14. јун од 13:30 до 15:10 теорија, кабинет 2
Дуња Богићевић енглески језик 1-4,5,7 11.06, 12.06, 14.06. 11.06. 13:30-15:00, 12.06. 13:30-15:00, 14.06. 13:30-15:45 пракса каб. 13, теорија каб. 55, теорија каб. 57
Наташа Пашић Ликовна култура 2-3, 2-6, 12. и 14. јун 13:30 пракса , каб.4
Тијана Петровић организација грађења 2-2 11.06 и 13.06 11.06. од 13:30 до 15:35, 13.06. од 15:00 до 17:30 теорија, каб.53
одржавање објеката 2-2 12.06 и 14.06. 12.06. од13:30 до 15:35, 14.06. од 14:30 до 16:30 теорија, каб.59
грађевински материјали 1-4 11.06 и 13.06 11.06. од 13:30 до 15:35, 13.06. од 15:00 до 17:30 теорија, каб.53
тех.рада-керамичари 1-4, 2-6 12.06 и 14.06. 12.06. од13:30 до 15:35, 14.06. од 14:30 до 16:30 теорија, каб.59
Биљана Вујин географија 1/7, 1/5, 2/6, 12.06. и 14.06. 12.06. од 13.15; 14.06. од 13:25 теорија,кабинет 7
Милош Петровић грађевинске конструкције 2-4,6,7 11, 12. и 14. јун 15:50 – 19:30 теорија, кабинет 39
нацртна геометрија и техничко цртање 1-7 11. и 17. јун 11. јун од 13:30 до 15:35, 17. јун од15:50 до19:10 11. јун – теорија, кабинет 39 17. јун – пракса
Невена Бошковић грађевинске конструкције 1-1, 1-2, 2-1,2-2,2-3 11, 12. и 14. јун 13:30 – 16:35 теорија, кабинет 54
Читање пројеката 2-8 10 јун – 15. јун 13:30 – 16:35
Анђелија Јездић Српски језик и књижевност 1-7 11.06 и 13.06 13.30-17.30 теорија, кабинет 60
Сунчица Кушић Нацртна геометрија 2-1, 2-3 11, 12. и 13. јун 15:00 – 17:00 теорија, кабинет 40
Љубомир Стојановски грађевински материјали 1-7,2-3 10.и12. јун 10.јун од 14:00 до 17:25 , 12.јун од 14:5o до 17:25 теорија, кабинет 39 пракса,кабинет 17
Оливера Карановић Основе грађевинарства 1-7 10. јун 16:30 пракса
Тех.рада-армирачи 2-6 11. јун 16:00 пракса
Статика 2-6 17.јун 15:00 пракса
Статика и отпорност материјала 2-1 13.јун ; 14. јун 13:30 теорија , каб. 4
Маја Главаш – Трбић Нацртна геометрија 2 2-6, 2-7 10-18.6.2019. 16:00 кабинет 41
Нацртна геометрија 1 1-1, 1-2 10-18.6.2019. 14:00 кабинет 41
Техничко цртање са читањем планова 1-4, 1-6 10-18.06.2019. 15:00 кабинет 41
Милета Петровић Технологија рада са практичном наставом(в) 1-4, 2-6 13,14,17,19,21 јун 13.30-18.40 Зграда практичне наставе,учионица бр22
Данијела Грбић Физика 1-1,1-2,1-4,1-5, 1-6,1-7 12.06 и 13.06 12.06 од 13-30 до 16:30 и

13.06 од 16-30 до 18:55

теорија , каб 8
Физика 2-1,2-3 12.06 и 13.06 12.06 од 16-30 до 18:55 и 13.06 од 13-30 до 16-30 теорија , каб 8
Милоје Симанић Технологија рада са практичном наставом (пракса) 1-7 10, 13. и 17. јун 10. и 13. од 13:30-18:20, 17. од 14:00-18:20 пракса, кабинет 12
Одржавање објеката (пракса) 3-2 11, 14, 18, 19. јун 11, 14, 18. од 13:30-18:20, 19. од 13:30:19:10 пракса, кабинет 12
Катарина Божиновић математика 2-1,2,3,4,5,6,7,8 10, 11, 12 јун 10. јун 14:15 – 17:15, 11. јун 14:15 – 18:00, 12. јун 14:15 – 18:00 теорија, кабинет 28
Миливој Томић практична настава 1-5 14. јун 13:30 – 19:55 пракса, кабинет 3
практична настава 2-5 10,11,14,17,18,19 јун 10.јун 13.30-19.55

11.јун 13.30-19.55

14.јун 13.30-19-55

7.јун 13.30-19.55

18.јун 13.30-19.55 19.јун 15.50-17.25

пракса, кабинет 3
Андрија Ракочевић грађевинске конструкције 1-7, 2-8 10., 11.,12., 13., 14. јун 10.06., 11.06., 12.06. од 13:30; 13.06 и 14.06 од 15:00 теорија, кабинет 39
Бојана Ђорђевић математика 1-6 10, 11, 13, 14. јун 10.6. од 14:00 до 16:30; 11.6. од 14:00 до 16:30; 13.6. од 14:00 до 15:30; 14.6, од 14:00 до 15:30 теорија, кабинет 23
Рачунарство и информатика 1-4,7 12., 13., 14. јун 12, 13,14.6. од 15:30 до 17:00 теорија, кабинет 24
Петар Полексић Физичко васпитање 1-7,1-6,2-6 11,12.јун 11.јун од 15:50 до 19:10 и 12.јун од 15:50 до 18:20 фискултурна сала
Петар Миладиновић Физичко васпитање 1-4 10.јун и 11.јун 10.јун од 14:00 до 15:35 и 11.јун од 14:00 до 18:00 фискултурна сала и спољни терен
Весна Црнобрња Српски језик и књижевност 2/3 10.6, 11.6, 12.6. од 15:00-17:00 теорија, учионица бр.2
Бобан Спасојевић Историја 1/4 и 2/3 10.6. 12.6. и 14.6. 13.30, теорија, учионица бр. 57
Милан Младеновић Технологија рада 1-7 13.06. 14:00 пракса, кабинет 13
Тања Момчиловић Математика 1-5 17,18,19. јун 14:00 пракса, кабинет 8
Сандра Весић Екологија 1/4, 1/5 13,14 14:00 Теорија, кабинет 7
Александар Ивановић Рачунарство и информатика 1-5 11,12. јун 14:00 Теорија, кабинет 24
Техничко цртање 1-5 17. јун 14:00 пракса кабинет 8
Ивона Вујошевић хемија 1-7 12.06. 15.5 Теорија, кабинет 2
Радмила Тодоровић Електро пракса 1-5 10.јун 13-30,19: 55 Пракса, Кабинет 4
Шана Младеновић Српски језик и књижевност 1/4 и 2/6 10.6, 12.6, 13.6, 14.6. и 10.6, 12.6,13.6,14.6. 13.30 – 15.00 и 15.00-16.00 Теорија, учионица 59
Здравко Недић Музичко 1 разред 13.06. 13.30, Теорија, учионица 52
Љиљана Деспотовић хемија 1/4,5 11.06. 13.30, Теорија, учионица 7
Зорка Јовичевић ОЕТ 1-5, 11.06, 14.06. 13.30, Пракса, Кабинет 4
Мирослав Костић Технологија рада са практичном наставом 2/6 10.6, 14.6, 17.6. 13.30-14.30 Кабинет 15, пракса
Дафина Жагар Марков Српски језик и књижевност 2-2 10.06, 12.06 и 13.06. 10.06: 15:50-19:10; 12.06: 13:30-17:20; 13.06: 13:30-14:00 Кабинет 29, теорија
Бранкица Тодоровић Технологија рада са практичном наставом (пракса) 2-3 13.06,14.06, и 17.06. 13:30 кабинет 14, пракса