Припремна настава за незавршне разреде за разредни и поправни испит

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА НЕЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ ЗА РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ
НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ/А ДАТУМ-и ВРЕМЕ МЕСТО
Милета Петровић практична настава 12.06,14.06,18.06,20.06 14h радионица керамичара
Игорка Јорданов Грађевински материјали 1-6, 1-7 11.06.,12.06. 13.06. 14h пракса, каб. 17
Технологија рада 1-7 11.06.,12.06. 13.06. 14h пракса, каб. 17
Анђелковић Марија Српски језик и књижевност 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 1-8 12.6, 13.6, 14.6. од 14h кабинет 15 код нас (зграда праксе)
Бешић Јелена енглески језик I1,2,3,4,5,6,7 11 .6, 12. 6, 18. 6, 20. 6. 11. 6. од 14.30; 12. 6. од 14.30; 18. 6. од 14.00; 20. 6. од 14.00 11.6.- учионица ? теорија; 12. 6. – кабинет 13 пракса; 18. 6. – кабинет 13 пракса; 20. 6. – 14.00 кабинет 13 пракса
Божиновић Катарина математика 2-4, 2-6 12.6,.13.6., 15.6. 14h 12.6.уч3,13.6., уч22, 15.6., уч 23 т
1-4, 1-5, 1-6, 1-7 19.6. 20.6. 14h 19.6. уч 3, 1-4 час, 20.6. у згради практичне наставе
Бошковић Невена Грађевинске конструкције 2-2 11.6. 13.06. 14.06. 14 h 11.06. каб. 41 (4-6) 13.06. каб. 41 (1-6) 14.06. каб, 41 (1-2)
Васиљевић Михајло Практична настава 1-7,2-4 12.06, 14.06, 18.06 14h зидарска радионица
Вујин Биљана ГЕОГРАФИЈА 1-8, 2-4 11.06.,13.06.,15.06. 11. 6. од 10.15 -12.45; 13. 6. од 12. – 13.30; 15. 6. од 7.30 – 11.00 11.6.-учионица 6; 13.6. и 15.6.кабинет (60)
Главаш-Трбић Маја Нацртна геометрија 2-4, 2-6, 2-3 18.6, 20.6.2018. 14h 41 теорија
техничко цртање 1-7, 1-6 19.6, 21.6.2018. 14h 41 теорија
Ђорђевић Бојана математика 1-8 11.6., 14.6. 14h 11.6. уч 22, 14.6. уч 22
рачунарство и информатика 1-6 12.6., 15.6. 14h уч 24
Жагар Марков Дафина Српски језик и књижевност 1-2, 1-5 18.6, 20.6, 21.6. од 14h кабинет 15 код нас (зграда праксе)
Живановић Катарина Хемија 1-6, 1-8 13.06., 15.06. од 14:00 теорија, учионица бр. 5?
Физика у зградарству 2-2 13.06., 15.06. од 17:00 (сре.), од 16:15 (пет.) теорија, учионица бр. 5?
Карановић Оливера статика, статика и ом2 2-2, 2-4 пон(11.06.), среда(13.06.) пон – 15.50, среда 14.00 теорија бр.4
Кушић Сунчица нацртна геометрија 1-6,1-8 11.6. 12.6 13.6. 14h 40 теорија
Лукић Сретен Практична настава 1-5 18.06, 19.06 14h кабинет 4 практичне наставе
Миладиновић Петар физичко васпитање 2/4 1/8 11.06 12.06 13,06 14h сала
Младеновић Милан Култура становања 2/2 12.06., 19.06. 14:00 кабинет 3, зграда теорије
Технологија рада 1/8 12.06. 14:00 кабинет 3, зграда теорије
Нешовић Данка Eнглески језик 2/1, 2/5, 2/4 12.06. 14:00 кабинет 4, пракса
Нешовић Невена Рачунарство и информатика 1/8 11.06., 12.06. 17:00 24 зграда теорије
Пашић Наташа ликовна култура 2/4 13.06., 20.06 13:30 8 пракса
Петровић Милош Грађевинске конструкције 2-3, 2-4, 2-6, 2-7 11.06, 12.06, 13.06, 15.06 од 14:00 38 теорија
Петровић Тијана организација грађења, одржавање објеката, технологија рада – керамичари II2, II4 15.06.2018. од 14:00 кабинет 6 ( хемија )
Радивојевић Сања енглески језик 2-6 13.06. 11.06. 15.06. 11.06. од 14h, 13.06. од17:35, 15.06. од 14h 11.06. кабинет 5; 13.06. 5. и 6. час кабинет 59, 7 час кабинет 2; 15.05. кабинет 38
Ракочевић Андрија Грађевинске конструкције и Технологија рада- профил зидар 1-8; 2-4 11.06.; 12.06.; 13.06. од 14:00 8 зграда праксе
Тешић Елеонора грађевински материјали 1-8 11.06,12.06,13.06 14h учионица 59, теоријска настава
Томић Миливој Практична настава 2-5 11,12,13,14,15,18,19.06 од 14h кабинет 3, зграда праксе
Црнобрња Весна Српски језик и књижевност 2/1, 2/3, 2/4, 2/6 11.6, 12.6, 13. 6, 14.6, 15. 6 од 14-16 h учионоца бр. 2, теоријска настава
Тања Момчиловић Математика, информатика 2-5,1-3 11,12,13,14,15.6. 14-16 учионица 24, теоријска настава
Данијела Грбић Физика 1/2,1/5,1/6,1/7,2/1 14.06. и 21.06 14-17 кабинет 14 практична настава