ПРИЈАВЕ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ – завршни разреди

ПРИЈАВЕ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ

1. Разредни испити:
31.05. и 03.06.2019. год. од 08.00 до 15.00 часова

2. Матурски и звршни исити:
05.06. до 07.06.2019. год. од 08.00 до 15.00 часова

3. Поправни испити:
10.06. до 12.06.2019. год. 08.00 до 15.00 часова

Пријаве се подносе код референта у соби 6 у згради практичне
наставе.