ОТВОРЕНА ВРАТА

Списак одељењских старешина

одељење одељењски старешина
1‐1 Игорка Јорданов
1‐2 Тијана Петровић
1‐3 Сандра Весић
1‐4 Љиљана Деспотовић
1‐5 Александар Ивановић
1‐6 Бобан Спасојевић
1‐7 Александра Петровић
2‐1 Данијела Грбић
2‐2 Бојана Ђорђевић
2‐3 Сунчица Кушић
2‐4 Милош Петровић
2‐5 Дафина Жагар Марков
2‐6 Марија Анђелковић Лукић
2‐7 Катарина Божиновић
2-8 Андрија Ракочевић
3‐1 Оливера Карановић
3‐2 Тања Момчиловић
3‐3 Будимир Рондовић
3‐4 Јелена Савовић
3‐5 Зорка Јовичевић
3‐6 Весна Црнобрња
3‐7 Милан Младеновић
4‐1 Биљана Милосављевић
4‐2 Блаженка Ђумић
4-3 Бојана Сандић

 

Време пријема родитеља

Р.б. Име и презиме Дан (смена) време
1. Александар Ивановић среда 4. час
2. Ана Јовановић уторак 13.30
3. Андрија Ракочевић понедељак 6. час
4. Анђелија Јездић четвртак 4. час
5. Биљана Вујин среда 3. час
6. Биљана Милосављевић уторак 5. час
7. Блаженка Ђумић уторак 3. час
8. Бобан Спасојевић среда 3. час
9. Бојана Ђорђевић среда 2. час
10. Бојана Сандић петак 09.05 (15.35) пракса
11. Будимир Рондовић петак 3. час
12. Весна Црнобрња четвртак 2. час
13. Владана Иванов петак 4. час
14. Горан Мијаиловић петак 09.05 (15.35) пракса
15. Грујо Гашевић четвртак 09.05 (15.35) пракса
16. Данијела Грбић понедељак 4. час
17. Данка Нешовић среда 4. час
18. Дафина Жагар Марков четвртак 4. час
19. Драгомир Јанковић уторак 5. час
20. Жарко Ђурашиновић четвртак 5. час
21. Здравко Недић среда 13.30
22. Зорка Јовичевић петак 5. час
23. Игорка Јорданов уторак 5. час
24. Јелена Бешић четвртак 4. час
25. Јелена Савовић уторак 3. час
26. Катарина Божиновић уторак 3. час
27. Катарина Живановић среда 4. час
28. Љиљана Деспотовић уторак 4. час
29. Љубомир Стојановски понедељак 5. час
30. Маја Главаш-Трбић уторак 3. час
31. Марија Анђелковић Лукић понедељак 5. час
32. Марија Николић понедељак 5. час
33. Милан Ђенадић петак 09.05 (15.35) пракса
34. Милан Ђурашиновић петак 3. час
35. Милан Младеновић петак 1. час
36. Милена Крстић уторак 2. час
37. Милета Петровић петак 09.05 (15.35) пракса
38. Миливој Томић уторак 09.05 (15.35) пракса
39. Милоје Симанић петак 09.05 (15.35) пракса
40. Милош Петровић уторак 3. час
41. Мирослав Костић петак 09.05 (15.35) пракса
42. Михаило Васиљевић петак 09.05 (15.35) пракса
43. Наташа Пашић петак 5. час
44. Небојша Црномарковић петак 09.05 пракса
45. Невена Бошковић четвртак 4. час
46. Оливера Карановић понедељак 3. час
47. Петар Миладиновић уторак 4. час
48. Петар Ракас петак 09.05 пракса
49. Предраг Ковачевић среда 5. час
50. Радмила Тодоровић уторак 09.05 (15.35) пракса
51. Сандра Весић четвртак 3. час
52. Сретен Лукић уторак 09.05 (15.35) пракса
53. Сунчица Кушић уторак 4. час
54. Тања Момчиловић понедељак 5. час
55. Тијана Петровић петак 5. час
56. Шана Младеновић среда 4. час

 


 

Сарадња родитеља са стручним сарадницима

Педагог школе, Душанка Недељковић

Смена Време
Пре подне 08.00-14.00
После подне 13.30-19.30

Педагог прати смену ученика у згради теоријске наставе.

 

Психолог школе, Нада Чутурило

Смена Време
Пре подне 08.00-14.00
После подне 13.30-19.30

Психолог прати смену ученика у згради практичне наставе, у смени пре подне ради понедељком и четвртком, а у смени после подне ради уторком, четвртком и петком.

 

Библиотекар школе, Весна Ђурашиновић

Смена Време
Пре подне 08.00-14.00
После подне 13.30-19.30

Библиотекар прати смену ученика у згради теоријске наставе.