Октобарски испитни рок

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ РОКУ 2018/19.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 22.10. 13.00
Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 22.10. 13.00
Енглески језик  (II разред) уторак 23.10. 13.00
Енглески језик  (III разред) уторак 23.10. 13.00
Енглески језик  (IV разред) уторак 23.10. 13.00
Математика  (II разред) среда 24.10. 13.00
Математика  (III разред) среда 24.10. 13.00
Математика  (IV разред) среда 24.10. 13.00
Географија среда 24.10. 14.00
Ликовна култура среда 24.10. 14.00
Уметност среда 24.10. 14.00
Социологија уторак 23.10. 14.00
Филозофија уторак 23.10. 14.00
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 23.10. 14.00
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) уторак 23.10. 14.00
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) четвртак 25.10. 14.00
Основe грађевинарства уторак 23.10. 14.30
Нацртна геометрија (I разред) четвртак 25.10. 14.00
Техничко цртање са читањем планова уторак 23.10. 14.30
Грађевински материјали  (I, II  разред) среда 24.10. 14.00
Грађевинске  конструкције   (I разред) четвртак 25.10. 14.00
Грађевинске  конструкције   (III разред) четвртак 25.10. 14.00
Организација грађења (III разред) уторак 23.10. 14.30
Организација грађења (IV разред) уторак 23.10. 14.30
Статика среда 24.10. 14.00
Бетон понедељак 22.10. 14.00
Асфалтне мешавине понедељак 22.10. 14.00
Геомеханичка испитивања понедељак 22.10. 14.00
Испитивање бетона понедељак 22.10. 14.00
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завршних грађ. радова

петак 26.10. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина петак 26.10. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере петак 26.10. 13.00
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Основе привредног и радног права уторак 23.10. 14.00
Психологија рада уторак 23.10. 14.00
Примењена математика среда 24.10. 13.00
Технологија грађења среда 24.10. 14.00
Завршни грађевински радови среда 24.10. 14.00
Савремени грађевински материјали среда 24.10. 14.00
Префабриковано грађење уторак 23.10. 14.30
Пракса-пословођа за високоградњу петак 26.10. 13.00
Специјалистички испит-пословођа за високградњу понедељак 29.10 13.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.