Одабери праву каријеру за себе

Градска општина Звездара Вас позива да узмете учешће у пројекту „Одабери праву каријеру за себе“.

Ученици 4/1 одељења Грађевинске школе Лукић Тијана, Милић Александра, Ристић Ктистина, Стевић Невена, Коковић Огњен и Томковић Немања су узели учешће у Пројекту ГО Звездара „ Одабери праву каријеру за себе“ .

Пројекат је обухватио неколико посебних циљева који имају највећи утицај на младу популацију средњошколског узраста, и то:

  • запошљивости младих;
  • квалитета и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих;
  • мобилности, обим међународне сарадње младих;

Циљна група, средњошколци завршних година средње школе, су пред прекретницом што се тиче избора будуће каријере и области студија. Према истраживању Инфостуда, највеће платформе за средњошколце и студенте у Србији, велики број студената напусти студије након прве године. Разлог за то је углавном погрешан избор факултета и студијског програма, што демотивише младе да наставе своје академске студије и преорјентишу се у струку која највише одговара њиховим предиспозицијама. Веома мали број средњошколаца прође кроз неку врсту професионалне оријентације пред упис академских студија јер овај систем још увек није имплементиран у званичан школски систем, иако је у плану, и користе се методе које не узимају у обзир нова занимања која су се појавила на тржишту рада.

„Одабери праву каријеру за себе“ је осмишљен управо као пројекат који ће таргетирати оне области које су најболније за средњошколце а то су:

  • Професионална оријетација за избор правих студија и будуће каријере;
  • Израда биографије (CV) и мотивационог писма за аплицирање на студије и стипендије; у земљи и иностранству као и за будуће послове
  • Информативна радионица о занимањима будућности, новим технологијама и могућностима уписа студија на престижним универзитетима у иностранству ради стицања високог образовања из области које су у Србији тек у зачетку.

 

Важно је на време схватити користи међународне сарадње, унапређивање знања језика и упознавање са другим културама где би млади могли да имају ширу слику света у коме живе и који се констатно мења, и да те промене окрену у своју корист.