Обука за оцењиваче на завршном испиту

Обуку за оцењиваче на завршном испиту по новом концепту у одговарајућем образовном профилу се на стандардизован начин реализује у изабраним школама Републике Србије. Сврха обуке
је обезбеђивање квалитета процеса, односно уједначеност реализације испита међу свим актерима на нивоу Републике.

Обуку ће у нашој школи реализовати ЗУОВ.