ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

Одржавање, поправка и извођење енергетских електричних инсталација и инсталација јаке струје у свим врстама објекта.