OBLAST GRAĐEVINARSTVO

Četvotogodišnji profili

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Bavi se utvrđivanjem čvrstine, provodljivosti, poroznosti i ostalih karakteristika građevinskih materijala, asfalta i betona. Sprovodi geomehanička ispitivanja tla. Vrši ispitivanja u specijalizovanim laboratorijama korišćenjem raznih laboratorijskih aparata. Izdaje izveštaj o testiranju građevinskih supstanci na bazi kojeg će nadležne ustanove izdati odobrenje za eksploataciju građevinskog materijala na tržištu.

Plan i program Građevinski tehničar za laboratorijka ispitivanja 4. stepen

IZVOĐAČ INSTALATERSKIH I ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

Bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu. Sposoban je da čita planove, priprema pedmer i predračun. Osposobljen za preduzimački posao u građevinarstvu

Plan i program Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova, 4. stepen

TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA

Poseduje znanja i veštine za Tehničar za održavanje objekata, 4. stepen

Trogodišnjim obrazovanjem osposobljavaju se učenici za samostalno obavljanje odgovarajućih poslova i zadataka u izgradnji i na održavanju objekata.

OPERATER OSNOVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

Plan nastave i učenja Operater osnovnih građevinskih radova, 3. stepen

ZIDAR–FASADER

Zidanje, malterisanje, obrada fasade, postavljanje izolacije.

TESAR

Izrada oplate za temelje, zidove, stubove, grede, ploče, izrada skela, krovnih konstrukcija…

ARMIRAČ–BETONIRAC

Izrada i montaža armature, betoniranje armirano-betonskih elemenata.

DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA (MOLER)

Priprema i izvođenje molersko-farbarskih, tapetarskih i ukrasnih gipsarskih radova (ornamentika).

KERAMIČAR-TERACER-PEĆAR

Oblaganje keramičkim pločicama bazena, trgova, postavljanje kamenih podova, oblaganje zidova, zidanje kamina i kaljevih peći…

Plan i program Z, T, A, D, K Zidar, tesar, armirač, dekorater, keramičar 3. stepen

RUKOVALAC GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM

Rukovanje bagerima, utovarivačima, grejderima, finišerima, dizalicama, kranovima…

Plan nastave i učenja Rukovalac građevinskom mehanizacijom, 3. stepen

MONTER SUVE GRADNJE

Oblaganje betonskih elemenata gips kartonskim pločama. Montaža pregradnih zidova, spuštenih plafona i podova.

Plan i program Monter suve gradnje, 3. stepen