Obrasci

IOP

Obrazac-4 – plan aktivnosti – personalizovan program nastave i ucenja

uputstvo za popunjavanje obrasca za pedagoski profil ucenika obrazac a2

PRIJAVA NASILNOG PONAŠANJA

List za prijavu nasilnog ponašanja

OBRAZAC ZA PRIPREMU

Priprema za čas

POSMATRANJE I VREDNOVANJE ČASA

Obrazac ZA POSMATRANJE I VREDNOVANJE ŠKOLSKOG ČASA 2019

 

PEDAGOŠKA SVESKA

U prilogu je elektronska verzija pedgoške sveske, ako se neko opredeli za tu verziju. Možete sve i štampati.
1. Izgled ped. sveske je jedan obrazac,
2. Odeljenje1 umnožite, koliko odeljenja imate,
3. Napredovanje učenika u odnosu na prethodni period su termini, koji Vam mogu olakšati rad u formativnom načinu ocenjivanja.

Izgled ped. sveske

Odeljenje1

Napredovanje uč. u odnosu n prethodni period