Консултације за ванредне ученике – јунски рок

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

(од 20.05. до 31.05.2019.год.) ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОД.

/ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ/

 

 

ИСПИТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

КОНСУЛТАЦИЈА

објекат наставник
дан час учионица
Српски језик и књижевност  (II разред) понедељак 5 29 Теоријска настава Дафина Жагар Марков
Српски језик и књижевност  (III разред) понедељак 5 2 Теоријска настава Весна Црнобрња
Српски језик и књижевност  (IV разред) среда 6 60 Теоријска настава Анђелија Јездић
Енглески језик  (II, II, IV разред) уторак 5 28 Теоријска настава Владана Иванов
Математика  (II разред) среда 7 23 Теоријска настава Марија Николић
Математика  (III разред) четвртак 3 23 Теоријска настава Тања Момчиловић
Математика  (IV разред) петак 5 22 Теоријска настава Јелена Савовић
Рачунарство и информатика четвртак 3 23 Теоријска настава Тања Момчиловић
Историја  (I, II  разред) четвртак 4 58 Теоријска настава Бобан Спасојевић
Географија петак 4 60 Теоријска настава Биљана Вујин
Екологија и заштита животне средине уторак 7 7 Теоријска настава Сандра Весић
Социологија понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Социологија са правима грађана понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Филозофија уторак 2 29 Теоријска настава Ана Јовановић
Устав и права грађана понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) понедељк 4 55 Теоријска настава Будимир Рондовић
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) понедељк 4 52 Теоријска настава Драгомир Јанковић
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 4 сала Теоријска настава Петар Миладиновић
Физика  (I, II, III  разред) четвртак 3 8 Теоријска настава Данијела Грбић
Нацртна геометрија (I,II разред) петак 4 8 Практична настава Сунчица Кушић
Техничко цртање са читањем планова четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Грађевински материјали  (I, II  разред) петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Грађевинске  конструкције   (I, II разред) четвртак 4 39 Теоријска настава Милош Петровић
Грађевинске  конструкције   (III разред) уторак 4 3 Теоријска настава Милан Младеновић
Организација грађења (III, IV разред) четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Читање пројеката четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Статика уторак 4 4 Теоријска настава Оливера Карановић
Предузетништво четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Бетон понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Испитивање бетона понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и заврш. грађ. радова (теорија)

петак 4 8 Практична настава Сунчица Кушић
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и заврш. грађ. радова (пракса)

петак 6 8 Практична настава Бојана Сандић
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м (теорија) среда 3 56 Теоријска настава Предраг Ковачевић
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м (пракса) петак 6 9 Практична настава Грујо Гашевић
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (теорија) уторак 4 4 Теоријска настава Оливера Карановић
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (пракса) петак 4 5 Практична настава Горан Мијаиловић
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре (теорија) петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре (пракса) петак 4 Практична настава Милета Петровић
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере (пракса) петак 4 15 Практична настава Мирослав Костић
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре (пракса) четвртак 3 30 Практична настава Небојша Црномарковић
Технологија рада са практичном наставом за монтере суве градње (теорија) уторак 4 3 Теоријска настава Милан Младеновић
Технологија рада са практичном наставом за монтере суве градње (пракса) четвртак 3 30 Практична настава Петар Ракас
Основе електротехнике (I,II разред) петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електричне инсталације јаке струје петак 6 54 Теоријска настава Александар Ивановић
Практична настава четвртак 6 3 Практична настава Миливој Томић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (зидар-фасадер) петак 4 15 Практична настава Мирослав Костић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (хидрограђевинар) четвртак 3 30 Практична настава Небојша Црномарковић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (руковалац грађевинском механизацијом) петак 6 9 Практична настава Грујо Гашевић
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (монтер суве градње) четвртак 3 30 Практична настава Петар Ракас
Матурски испит – Српски језик  и књижевност среда 6 60 Теоријска настава Анђелија Јездић
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађења четвртак 4 38 Теоријска настава Блаженка Ђумић
Матурски испит – Усмени испит из избор. предмета-Геомеханичка испитивања четвртак 3 30 Практична настава Љубомир Стојановски

 

 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

(од 20.05. до 31.05.2019.год.) ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

ИСПИТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

КОНСУЛТАЦИЈА

објекат наставник
дан час учионица
Психологија рада четвртак (23.05.)

четвртак (30.05.)

12.00

17.00

канцел. Теоријска настава Нада Чутурило
Читање пројеката и детаља четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија грађења четвртак 4 39 Теоријска настава Милош Петровић
Статика грађевинских конструкција уторак 4 4 Теоријска настава Оливера Карановић
Бетон и армирани бетон понедељак 6 17 Практична настава Биљана Милосављевић
Геодезија четвртак 3 30 Практична настава Љубомир Стојановски
Саобраћајнице четвртак 3 30 Практична настава Љубомир Стојановски
Савремени грађевински материјали петак 5 53 Теоријска настава Тијана Петровић
Примена енергетске електронике петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електрицна мерења у енергетици петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електричне инсталације и осветљења петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Електромоторни погон са управљањем петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Разводна постројења петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Организација рада и основе система квалитета петак 6 8 Теоријска настава Зорка Јовичевић
Технологија рада са праксом-зидар мајстор (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технологија рада са праксом-зидар мајстор (пракса) петак 4 15 Практична настава Мирослав Костић
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације (теорија) четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације (пракса) четвртак 3 30 Практична настава Небојша Црномарковић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ- зидар мајстор четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације четвртак 4 3 Теоријска настава Андрија Ракочевић