КОНКУРС ЗА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 2017/18. ГОД.

Грађевинска школа, Светог Николе 39, Звездара, Београд

Тел. 2418-895, 2418-052, 2417-690, 2403-525

КОНКУРС ЗА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 2017/18. ГОД.

ПРОФИЛ/СМЕР ГОДИНА

ШКОЛ.

БР.

РЕДОВНИХ

УЧЕНИКА

ШИФРА ЗА УПИС
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 4 30 BGZV SG 4H04S
Извођеч инсталатерских и завршних грађевинских радова 4 30 BGZV SG 4H08S
Техничар за одржавање објеката-оглед 4 24 BGZV SG 4H27S
Армирач-бетонирац 3 15 BGZV SG 3H10S
Зидар-фасадер 3 15 BGZV SG 3H13S
Тесар 3 15 BGZV SG 3H21S
Руковалац грађевинском механизацијом 3 15 BGZV SG 3H19S
Декоратер зидних површина 3 15 BGZV SG 3H12S
Керамичар-терацер-пећар 3 15 BGZV SG 3H16S
Монтер суве градње 3 30 BGZV SG 3H24S
Електроинсталатер 3 30 BGZV SG 3E15S