Јунски рок – ванредни 3. и 4. степен

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

    РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ

ШКОЛ.2019/20.ГОД.  (од 01.07. до 07.07.2020.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
 Српски језик и књижевност  (IV разред)среда01.07.13.008
 Енглески језик  (IV разред)среда01.07.12.008
 Математика  (IV разред)четвртак02.07.12.008
 Музичка уметностсреда01.07.12.005
 Социологијапетак03.07.12.005
 Веронаука  (I, II, III, IV  разред)петак03.07.12.005
 Физика  (I, II, III  разред)понедељак06.07.12.004
 Основe грађевинарствапетак03.07.14.009
 Нацртна геометрија (II разред)петак03.07.16.009
 Грађевински материјали  (I, II  разред)петак03.07.14.009
 Грађевинске  конструкције   (II разред)четвртак02.07.13.008
 Грађевинске  конструкције   (III разред)четвртак02.07.13.008
 Организација грађења (III разред)петак03.07.15.009
 Организација грађења (IV разред)петак03.07.15.009
 Читање пројекатачетвртак02.07.13.008
 Статикапонедељак06.07.14.005
 Апликативни рачунарски програмичетвртак02.07.15.0012
 Предузетништвопонедељак06.07.14.005
 Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и заврш. грађ. радовапонедељак06.07.15.005
 Технологија рада са практичном наставом за р.г.м  петак03.07.13.009
 Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (теорија)понедељак06.07.13.005
 Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећарепетак03.07.13.008
 Техничко цртање  (за електроинсталатере)петак03.07.13.004
 Практична настава (за електроинсталатере)петак03.07.13.004
 Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (руковалац грађевинском механизацијом)уторак07.07.13.009
 Матурски испит – Српски језик  и књижевностуторак07.07.12.008
 Матурски испит – Матурски практични рад са усменом одбраном рада-Бетонуторак07.07.13.008
 Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађењауторак07.07.13.008
 Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Основе грађевинарствауторак07.07.13.008
 Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Испитивање бетонауторак07.07.13.008
 Матурски испит-Матурски практични радуторак07.07.14.008
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.