ВАЖНО! Измена термина испита

ИЗМЕНА РАСПОРЕД ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Читање пројеката и детаља Петак 01.03. 13.00
Технологија грађења Петак 01.03. 13.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

 

 

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ 2018/19.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

 

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Грађевинске  конструкције   (II разред) Петак 01.03. 13.00
Грађевинске  конструкције   (III разред) Петак 01.03. 13.00
Читање пројеката Петак 01.03. 13.00
Апликативни рачунарски програми Понедељак 04.03. 16.30
Култура становања Понедељак 04.03. 16.30
НАПОМЕНА:  Испити се реализују у објекту практичне наставе.