Измена календара рада

У наставку је Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада ОШ за школску 2019/20. год. и Правилника о календару образовно-васпитног рада СШ за школску 2019/20. год.

Промена календара ОВ рада у основној и средњој школи