Испити август – редовни ученици

Пријава разредних, поправних, матурских и завршних испита за августовски испитни рок, за све редовне ученике обавиће се 11. и 12. јула 2022. године од 9.00 до 12.00 часова код референта за ученичка питања.