Фебруарски испитни рок (од 18.02. до 25.02.2020.год.)

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

    РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ 2019/20.ГОД.

(од 18.02. до 25.02.2020.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (II,III,IV разред) среда 19.02. 12.30
Енглески језик  (II,III,IV разред) уторак 18.02. 13.45
Математика  (II,III,IV разред) четвртак 20.02. 13.00
Физика (I,II,III, разред) уторак 18.02. 13.45
Историја среда 19.02. 13.45
Ликовна култура среда 19.02. 13.45
Филозофија уторак 18.02. 14.30
Устав и права грађана уторак 18.02. 14.30
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 18.02. 14.30
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) уторак 18.02. 14.30
Основe грађевинарства среда 19.02. 13.45
Нацртна геометрија (I, II разред) среда 19.02. 13.45
Грађевински материјали  (I, II  разред) среда 19.02. 13.45
Грађевинске  конструкције   (I, II ,III разред) четвртак 20.02. 13.45
Организација грађења (III,IV разред) среда 19.02. 13.45
Статика четвртак 20.02. 13.00
Читање пројеката четвртак 20.02. 13.45
Асфалтне мешавине четвртак 20.02. 13.00
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завр.грађ. радова (теорија)

петак 21.02. 13.00
Технологија рада са практичном наставом

за руковаоце грађ. механизацијом (теорија)

среда 19.02. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина (теорија) петак 21.02. 13.00
Технологија рада са практичном наставом

за хидрограђевинаре (теорија)

петак 21.02. 14.30
Технологија рада са практичном наставом

за монтере суве градње  (теорија)

петак 21.02. 13.00
Практична настава (за електроинсталатере) петак 21.02. 14.30
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за руковаоце грађ. механизац. петак 21.02. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за хидрограђевинаре понедељак 24.02. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за декоратере зидних површина понедељак 24.02. 13.00
Матурски испит-Српски језик и књижевност понедељак 24.02. 13.00
Матурски испит-Матурски практични рад са усменом одбраном рада-Асфалтне мешавине понедељак 24.02. 13.45
Матурски испит-Матурски практични рад са усменом одбраном рада-Испитивање бетона понедељак 24.02. 13.45
Матурски испит-Матурски практични рад са усменом одбраном рада-Испитивање грађевинских материјала понедељак 24.02. 13.45
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Психологија рада четвртак 20.02. 12.00
Примењена математика четвртак 20.02. 13.00
Технологија грађења четвртак 20.02. 13.45
Организација машинског грађења среда 19.02. 13.00
Грађевинска механизација среда 19.02. 13.00
Префабриковано грађење четвртак 20.02. 13.45
Бетон  и армирани бетони четвртак 20.02. 13.45
Геодезија четвртак 20.02. 13.45
Завршни грађевински радови четвртак 20.02. 14.30
Читање пројеката и детаља четвртак 20.02. 13.45
Савремени грађевински материјали среда 19.02. 13.45
Електричне инсталације и осветљење петак 21.02. 14.30
Електромоторни погон са управљањем петак 21.02. 14.30
Разводна постројења петак 21.02. 14.30
Електроенергетски надземни водови и каблови петак 21.02. 14.30
Електричне машине петак 21.02. 14.30
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације петак 21.02. 14.30
Пракса (за електроенргетичаре за ел. инст) петак 21.02. 14.30
Специјалистички испит–мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације понедељак 24.02. 13.00
Специјалистички испит- електроенргетичаре за електричне инсталације уторак 25.02. 13.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе