Децембарски испитни рок

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

    РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ РОКУ 2019/20.ГОД.

(од 23.12. до 27.12.2019.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум

час

Српски језик и књижевност  (II,III,IV разред) понедељак 23.12. 13.45
Енглески језик  (II,III,IV разред) уторак 24.12. 13.45
Математика  (II,III,IV разред) среда 25.12. 13.45
Физика (I,II,III, разред) уторак 24.12. 13.45
Историја среда 25.12. 13.45
Географија среда 25.12. 13.45
Музичка уметност среда 25.12. 13.45
Социологија понедељак 23.12. 13.00
Филозофија понедељак 23.12. 13.00
Устав и права грађана понедељак 23.12. 13.00
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) понедељак 23.12. 13.00
Основe грађевинарства уторак 24.12. 12.30
Нацртна геометрија (I,II  разред) уторак 24.12. 12.30
Нацртна геометрија и техничко цртање уторак 24.12. 12.30
Техничко цртање са читањем планова среда 25.12. 13.45
Грађевински материјали  (I, II  разред) уторак 24.12. 13.15
Грађевинске  конструкције   (I, II ,III разред) среда 25.12. 14.30
Организација грађења (III,IV разред) среда 25.12. 13.45
Статика уторак 24.12. 13.15
Асфалтне мешавине четвртак 26.12. 13.00
Читање пројеката среда 25.12. 14.30
Испитивање грађевинских материјала четвртак 26.12. 13.00
Испитивање бетона четвртак 26.12. 13.00
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и завр.грађ. радова

четвртак 26.12. 13.45
Технологија рада са практичном наставом

за руковаоце грађ. механизацијом

среда 25.12. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина четвртак 26.12. 13.00
Технологија рада са практичном наставом

за керамичаре-терацере-пећаре

четвртак 26.12. 13.00
Технологија рада са практичном наставом

за зидаре-фасадере

четвртак 26.12. 13.45
Технологија рада са практичном наставом

за хидрограђевинаре

четвртак 26.12. 13.45
Технологија рада са практичном наставом

за монтере суве градње

четвртак 26.12. 13.00
Практична настава (за електроинсталатере) уторак 25.12. 14.30
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за руковаоце грађ. механизац петак 27.12. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за зидаре-фасадере петак 27.12. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за хидрограђевинаре петак 27.12. 13.45
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за керамичаре-терацере-пећаре петак 27.12. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања за монтере суве градње петак 27.12. 14.15
Матурски испит-Српски језик и књижевност петак 27.12. 13.45
Матурски испит-Матурски практични рад са усменом одбраном рада-Испитивање бетона петак 27.12. 14.30
Матурски испит-Усмени испит из изборног предмета-Енглески језик петак 27.12. 12.00
Матурски испит-Усмени испит из изборног предмета-Математика петак 27.12. 13.45
Матурски испит-Усмени испит из изборног предмета-Организација грађења петак 27.12. 14.30
Матурски испит-Матурски практични рад- Извођач инст. и заврш. грађевинских  радова петак 27.12. 13.00
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Саобраћајнице четвртак 26.12. 13.00
Машински материјали среда 25.12. 13.00
Читање пројеката среда 25.12. 14.30
Технологија грађења среда 25.12. 14.30
Грађевински материјали уторак 24.12. 13.15
Примена енергетске електронике уторак 25.12. 14.30
Електрична мерења у електроници уторак 25.12. 14.30
Електричне инстал. и осветљење уторак 25.12. 14.30
Психологија рада четвртак 26.12. 13.00
Примењена математика среда 25.12. 13.45
Статика грађевинских конструкција уторак 24.12. 13.15
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.