Category Archives: ISPITI

Prijava za popravne ispite

Prijava ispita počinje 23.08.2019. od 09.00 do 14.00 i na dan ispita, najkasnije sat vremena pred ispit. Ispiti se prijavljuju kod referenta u sobi 6, u zgradi prakse.

Popravni ispiti u avgustovskom ispitnom roku

RASPORED POPRAVNIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU /SVI RAZREDI/

Svi ispiti se održavaju u zgradi praktične nastave

datum dan vreme ispit
26.08.2019. ponedeljak 11.00 Matematika – pismeni
12.30 Matematika – usmeni
11.00 Osnove elektrotehnike
12.00 Praktična nastava
12.00 Engleski jezik – pismeni
13.30 Engleski jezik – usmeni
27.08.2019. utorak 10.00 Tehničko crtanje
11.00 Građevinske konstrukcije
12.00 Nacrtna geometrija
14.00 Organizacija građenja
29.08.2019. četvrtak 11.00 Fizika

Prijava ispita 23.08.2019. od 09.00 do 14.00 i na dan ispita, najkasnije sat vremena pred ispit.

Završni ispit u avgustovskom ispitnom roku (3-5)

ZAVRŠNI ISPITI – avgustovski ispitni rok

3-5 UTORAK, 20.08.2019. u 12.00 časova
elektroinstalater

 

 

Napomena:

  • PRIJAVA ISPITA NA DAN ISPITA NAJKASNIJE SAT VREMENA RED ISPIT
  • ISPIT SE ODRŽAVA U ZGRADI PRAKSE

RASPORED RAZREDNIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU /SVI RAZREDI/

RASPORED RAZREDNIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU /SVI RAZREDI/

  • Prijava ispita 10. do 12.07.2019. od 09.00 do 11.00 časova i na dan ispita, od 08.00 do 09.00 časova.
  • Svi ispiti se održavaju u zgradi praktične nastave

 

datum dan vreme ispit
19.08.2019. ponedeljak 10.00 Organzacija građenja
10.00 Računarstvo i informatika
10.00 Engleski jezik – pismeni deo
11.15 Engleski jezik – usmeni deo
20.08.2019. utorak 10.00 Fizika
10.00 Održavanje objekata
10.00 Matematika – pismeni deo
12.00 Matematika – usmeni deo
11.00 Tehnologija rada sa PN – ker.
11.00 Tehnologija rada sa PN – arm.
11.00 Tehnologija rada sa PN – msg.
11.00 Praktična nastava – elektro
21.08.2019. sreda 10.00 Srpski jezik – pismeni deo
11.45 Srpski jezik – usmeni deo
11.00 Građevinske konstrukcije
22.08.2019. četvrtak 10.00 Nacrtna geometrija (prvi i drugi razred)
11.00 Nacrtna geometrija sa TC
23.08.2019. petak 10.00 Likovna kultura
11.00 Istorija

 

RASPORED RAZREDNIH ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU /NEZAVRŠNI RAZREDI/

RASPORED RAZREDNIH ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU /NEZAVRŠNI RAZREDI/

Svi ispiti se održavaju u zgradi praktične nastave

datum dan vreme ispit Mesto
25.06.2019. utorak 10.00 Organzacija građenja Kabinet 8
10.00 Građevinske konstr. Kabinet 9
11.00 Praktična nastava – elektro,

1-5,2-5

Kabinet 4
13.00 Fizika, svi razredi Kabinet 5
26.06.2019. sreda 09.00 Srpski jez. i književnost – pismeni Kabinet 8
11.00 Srpski jez. i književnost – usmeni
26.06.2019. sreda 10.00 Nacrtna geometrija 1, 2, Nacrtna geometrija i TC Kabinet 9
10.00 Matematika – pismeni deo Kabinet 5
12.00 Matematika – usmeni deo
27.06.2019. četvrtak 10.00 Engleski jezik – pismeni Kabinet 8
11.15 Engleski jezik – usmeni
11.00 Održavanje objekata 2,3 Kabinet 9
28.06.2019. petak 11.00 Tehnologija rada sa PN (ker) Keramičarska radionica
Tehnologija rada sa PN (iizgr) Kabinet 8
12.00 Tehnologija rada (arm) Armiračka radionica