Category Archives: АКТУЕЛНОСТИ

Препоруке и критеријуми у случају Ковида – Батут

Обука за оцењиваче на завршном испиту

Обуку за оцењиваче на завршном испиту по новом концепту у одговарајућем образовном профилу се на стандардизован начин реализује у изабраним школама Републике Србије. Сврха обуке
је обезбеђивање квалитета процеса, односно уједначеност реализације испита међу свим актерима на нивоу Републике.

Обуку ће у нашој школи реализовати ЗУОВ.

Завршни испит за 3-4 и 3-6 – пилот

Завршни испит за трећи степен – пилот је померен са 9.00 часова на 11.00 часова. Промена је условљена обавештењем Пројекта и ЗУОВ-а.

Ученици који учествују у испиту су обавештени од стране наставника.

Наставници долазе у 9.45 часова, а ученици у 10.45 часова у заграду практичне наставе.

Пилот – матурски/завршни испит

Због спровођења пилот пројекта, 28, 29. и 30. 10. 2020. године, настава ће за све ученике бити онлајн.

МАТУРСКИ ИСПИТ

3-1 и 3-2 полажу пилот матурски испит

28.10. 2020. српски језик и књижевност

29.10.2020. математику

30.10.2020. стручни тест

Ученици су обавезни да дођу у 8.15 часова у зграду теорије. Спискове по кабинетима ће им доставити одељењске старешине.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

3-4 (зидари и керамичари), 3-6 (армирачи и декоратери)

28.10.2020. ученици полажу завршни испит у згради практичне наставе.

Ученици су обавезни да дођу у школу у 8.15 часова.