Августовски рок за ванредне ученике

Пријава испита за августовски испитни рок је 17. и 18.08.2017. године.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

/АВГУСТОВСКОМ/ РОКУ 2016/2017.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

 

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Српски језик и књижевност (I и II разред) уторак 22.08. 1400
2. Српски језик и књижевност (III и IV разред) уторак 22.08. 1400
3. Руски језик
4. Енглески језик (I и II разред) понедељак 21.08. 1400
5. Енглески језик (III и IV разред) понедељак 21.08. 1400
6. Математика (I ,II,III,IV разред) среда 23.08. 1400
7. Рачунарство и информатика среда 23.08. 1400
8. Историја среда 23.08. 1500
9. Географија среда 23.08. 1500
10. Екологија и зашт. жив. средине уторак 22.08. 1500
11. Биологија уторак 22.08. 1500
12. Музичка уметност среда 23.08. 1500
13. Ликовна култура среда 23.08. 1500
14. Социологија петак 25.08. 1400
15. Филозофија петак 25.08. 1400
16. Устав и права грађана петак 25.08. 1400
17. Грађанско васпитање петак 25.08. 1400
18. Веронаука петак 25.08. 1400
19. Физичко васпитање петак 25.08. 1400
20. Физика уторак 22.08. 1500
21. Хемија уторак 22.08. 1500
22. Основe грађевинарства среда 23.08. 1600
23. Нацртна геометрија (I разред) понедељак 21.08. 1600
24. Нацртна геометрија (II разред) четвртак 24.08. 1500
25. Техничко цртање са читањем планова понедељак 21.08. 1600
26. Грађевински материјали (I разред) понедељак 21.08. 1500
27. Грађевински материјали (II разред) понедељак 21.08. 1500
28. Грађевин. конструкције (I разред) четвртак 24.08. 1400
29. Грађевин. конструкције (II разред) четвртак 24.08. 1400
30. Грађевин. конструкције (III разред) четвртак 24.08. 1400
31. Организација грађења (III,IV разред) среда 23.08. 1600
32. Читање пројеката четвртак 24.08. 1400
33. Статика среда 23.08. 1600
34. Статика и отпорност материјала среда 23.08. 1600
35. Бетон понедељак 21.08. 1500
36. Основе нискоградње понедељак 21.08. 1500
37. Асфалтне мешавине понедељак 21.08. 1500
38. Геомеханичка испитивања понедељак 21.08. 1500
39. Испитивање бетона понедељак 21.08. 1500
40. Испитивање грађ. материјала понедељак 21.08. 1500
41. Технологија рада петак 25.08. 1500
42. Провера праксе петак 25.08. 1500
43. Основе електротехнике (I,II разред) петак 25.08. 1500
44. Техничко цртање (за електроинсталатере) петак 25.08. 1500
45. Електроника петак 25.08. 1500
46. Електрична мерења петак 25.08. 1500
47. Електричне инсталације јаке струје петак 25.08. 1500
48. Електричне инсталације и осветљење петак 25.08. 1500
49. Електрични апарати и уређаји петак 25.08. 1500
50. Електричне мреже и постројења петак 25.08. 1500
51. Економика и организација производње петак 25.08. 1500
52. Провера праксе ( за електроинсталатере) петак 25.08. 1500
Завршни испит понедељак 28.08. 1400
Матурски испит – писмени понедељак 28.08. 1400
Матурски испит – изборни понедељак 28.08. 1500
НАПОМЕНА: Матурски испит oдржаће се у Грађевинској школи у ул. Хајдук Станка бр.2

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

/МАЈСТОРИ И ПОСЛОВОЂЕ/

У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016/2017. ГОД.

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Основе привредног и радног права петак 25.08. 1400
2. Психологија рада петак 25.08. 1400
3. Примењена математика среда 23.08. 1500
4. Читање пројеката и детаља четвртак 24.08. 1400
5. Технологија грађења четвртак 24.08. 1400
6. Завршни грађевински радови четвртак 24.08. 1400
7. Статика грађевинских конструкција среда 23.08. 1600
8. Бетон и армирани бетони понедељак 21.08. 1500
9. Геодезија понедељак 21.08. 1500
10. Саобраћајнице понедељак 21.08. 1500
11. Хидротехнички објекти понедељак 21.08. 1500
12. Савремени грађевински материјали понедељак 21.08. 1500
13. Префабриковано грађење понедељак 21.08. 1600
14. Организација и механизација грађења петак 25.08. 1500
15. Организација машинског грађења петак 25.08. 1500
16. Машински материјали петак 25.08. 1500
17. Хидраулични и пнеуматски уређаји и компоненте петак 25.08. 1500
18. Грађевинска механизација петак 25.08. 1500
19. Грађевинска постројења петак 25.08. 1500
20. Основе аутоматског управљања петак 25.08. 1500
21. Примена енергетске електронике петак 25.08. 1500
22. Електрицна мерења у енергетици петак 25.08. 1500
23. Електричне инсталације и осветљење петак 25.08. 1500
24. Електромоторни погон са управљањем петак 25.08. 1500
25. Разводна постројења петак 25.08. 1500
26. Електроенергетски надземни водови и каблови петак 25.08. 1500
27. Електричне машине петак 25.08. 1500
28. Организација рада и основе система квалитета петак 25.08. 1500
29. Пракса (за електроенргетичаре за ел. инсталације) петак 25.08. 1500
30. Технологија рада са практичном наставом петак 25.08. 1500
31. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ понедељак 28.08. 1400
НАПОМЕНА: